☰ Menu
PINB Powiat Konin

Środa 07.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Powstanie organu

Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego powstały na podstawie art. 40 Przepisów wprowadzających ustawy reformujące administrację publiczną – ustawy z dnia 13 października 1998 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 872)

Art. 40. [Powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego] Z dniem 1 stycznia 1999 r. w miastach będących siedzibami władz powiatów tworzy się powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego.

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane w art. 86 uregulowany został sposób powoływania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego:
1. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego jest powoływany przez starostę spośród co najmniej trzech kandydatów wskazanych przez wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Jeżeli starosta nie powoła powiatowego inspektora nadzoru budowlanego w terminie 30 dni od dnia przedstawienia kandydatów, wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego wskazuje spośród nich kandydata, którego starosta powołuje na stanowisko powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.
2. Starosta odwołuje powiatowego inspektora nadzoru budowlanego:
1) w uzgodnieniu z wojewódzkim inspektorem nadzoru budowlanego albo
2) na wniosek wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego.
3. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego wykonuje swoje zadania przy pomocy powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Koninie jest powoływany przez Starostę Konińskiego spośród co najmniej trzech kandydatów wskazanych przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Od 1 maja 1999r. funkcję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego pełni Elżbieta Olszowska.

Wytworzył:
Elżbieta Olszowska
(2008-10-28)
Udostępnił:
Olszowska Elżbieta
(2008-10-30 14:11:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Brzuśkiewicz Edyta
(2020-11-09 11:01:32)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 273581