☰ Menu
PINB Powiat Konin

Środa 07.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Świadectwa charakterystyki energetycznej

Z dniem 28 kwietnia 2023 r. wchodzi w życie nowy obowiązek dotyczący sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku.

Inwestor będzie zobowiązany załączyć świadectwo charakterystyki energetycznej do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie (obowiązek wchodzi w życie z dniem 28 kwietnia 2023 r.).

Z obowiązku tego wyłączone są:

- domy do 70 m2 zabudowy do własnych celów mieszkaniowych,

- budynki podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

- budynki używane jako miejsce kultu religijnego,

- budynki przemysłowe oraz gospodarcze niewyposażone w instalacje zużywające energię, z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego,

- budynki mieszkalne, przeznaczone do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;

- budynki wolnostojące o powierzchni użytkowej poniżej 50m2 ,

- budynki gospodarstw rolnych o wskaźniku EP określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną na wyższym niż 50 kWh(m2 x rok)

Sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej zleca: właściciel lub zarządca budynku (w przypadku sprzedaży lub najmu), osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (w przypadku zbycia tego prawa), inwestor (przed złożeniem zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie).

Dodatkowe informacje dotyczące świadectw charakterystyki energetycznej: Świadectwa charakterystyki energetycznej

Wytworzył:
Edyta Brzuśkiewicz
(2023-04-13)
Udostępnił:
Brzuśkiewicz Edyta
(2023-04-13 11:42:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Brzuśkiewicz Edyta
(2023-04-13 12:15:20)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 273581