☰ Menu
PINB Powiat Konin

Środa 07.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Sposób załatwiania spraw

..................

W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego sprawy załatwia się w formie pisemnej.

.....

Sprawy załatwia się wg kolejności ich wpływu i stopnia pilności. Każdą sprawę załatwia się oddzielnie bez łączenia pism z inną sprawą nie mającą z nią bezpośredniego związku.

....

Jeżeli załatwienie sprawy w określonym w Kodeksie postępowania administracyjnego terminie nie jest możliwe, postępuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami Kpa, tzn. wyznacza się dodatkowy termin do jej załatwienia. Pracownicy inspektoratu podejmują działania niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy.


Pracownik inspektoratu opracowuje projekt pisma, który wraz z aktami sprawy przedkłada do zatwierdzenia Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego. Sprawdzony i zatwierdzony czystopis zostaje podpisany i wraz z załącznikami i kopią pisma zostaje przekazany do kancelarii celem wysłania adresatowi.

.....................

Wniesione odwołania od decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Koninie oraz zażalenia na postanowienia przekazywane są w ciągu 7 dni wraz z aktami sprawy Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Poznaniu w celu rozpatrzenia, jako organowi odwoławczemu.

Wytworzył:
Edyta Brzuśkiewicz
Udostępnił:
Brzuśkiewicz Edyta
(2008-10-23 20:23:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Brzuśkiewicz Edyta
(2008-10-25 20:08:21)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 273581