☰ Menu
PINB Powiat Konin

Środa 07.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Deklaracja dostępności

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Koninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Koninie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Część plików opublikowanych na stronie to dokumenty opublikowane w formacie pdf. które nie zostały poddane procesowi optycznego rozpoznawania tekstu (OCR), w związku z czym mogą występować trudności z ich odczytaniem poprzez czytnik ekranu
 • Serwis zawiera DOC. XLS z niepoprawną logiczną strukturą dokumentu, redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie a takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie
 • Brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego oraz elementu na pierwszej stronie (przesuwane zdjęcia tzw. slider) dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne

Wyłączenia

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Elżbieta Olszowska
 • E-mail: pinbkonin@pinbkonin.pl
 • Telefon: 63-24-03-271

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Koninie
 • Adres: ul. Al. 1 Maja 9, 62-510 Konin
 • E-mail: pinbkonin@pinbkonin.pl
 • Telefon: 63-24-03-271

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Koninie ma swoją siedzibę w budynku Starostwa Powiatowego w Koninie ul. Al. 1 Maja 9, 62-510 Konin
 • Budynek starostwa przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową
 • Do budynku prowadzą dwa wejścia z przodu budynku - wejście główne oraz wejście z prawej strony budynku (część oszklona)
 • Do wejść prowadzą schody
 • Przy wejściu do budynku w części oszklonej znajduje się podjazd umożliwiający wjazd do urzędu osobom niepełnosprawnym
 • Przy drzwiach po lewej stronie znajduje się dzwonek, którego naciśnięcie powoduje wezwanie pracownika urzędu, celem udzielenia pomocy osobie niepełnosprawnej
 • W budynku dostępna jest winda osobowa umożliwiająca wjazd na wszystkie poziomy budynku. Pomieszczenia Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Koninie znajdują się na drugim piętrze budynku
 • W punkcie informacyjnym budynku, mieszczącym się na parterze, po lewej stronie wchodząc wejściem głównym, znajduje się tłumacz języka migowego (online). Usługa jest dostępna bezpłatnie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:30 do 15:30
 • Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze oraz na trzecim piętrze budynku
 • Przed budynkiem wydzielone są dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
 • Do budynku można wejść z psem asystującym
 • W przypadku niemożności dotarcia interesanta do inspektoratu, istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza TAB lub SHIFT+TAB,
 • Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stroną czytelne także dla osób słabiej widzących. Istnieje możliwość zmiany kontrastu strony dla osób słąbowidzących, mechanizm zmiennej wielkości czcionki za pomocą ikon AaAa
 • Strony witryny można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych poprawnie wspierających wymienione standardy, takich jak palmtopy, telefony komórkowe
 • Zastosowano skróty klawiaturowe
 • Dokładamy starań aby zamieszczane teksty i grafiki były zrozumiałe oraz formułowane w sposób zgodny z zasadami dostępności

Inne informacje i oświadczenia

Aktualnie trwają prace nad pełnym dostosowaniem treści zawartych na stronie internetowej do wymogów prawnych i pełnej dostępności strony dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Wytworzył:
Edyta Brzuśkiewicz
(2020-09-21)
Udostępnił:
Brzuśkiewicz Edyta
(2020-11-09 09:20:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Brzuśkiewicz Edyta
(2020-11-17 14:46:03)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 273581