☰ Menu
PINB Powiat Konin

Środa 07.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Powiatowy Inspektor przypomina

.............................

Nowelizacja ustawy Prawo budowlane z dnia 10 maja 2007r. (Dz. U. Nr 99, poz. 655) wprowadziła obowiązek wobec właścicieli i zarządców wielkopowierzchniowych obiektów budowlanych.

...............

Na właścicielach i zarządcach:

.....................

- budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000m2,

- innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000m2

....................

spoczywa obowiązek powierzenia osobie posiadającej uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności i przynależącej do izby samorządu zawodowego, przeprowadzenia kontroli okresowej stanu technicznego tych obiektów. Kontrole należy przeprowadzać dwa razy do roku w terminach: 
 

.................

- do 31 maja,

- do 30 listopada.

................ontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić właściwy organ o przeprowadz

Zakres przedmiotowy takich kontroli obejmuje sprawdzenie stanu technicznego:

.................

- elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu,

-  instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, 

- instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

....................

................

..................

 

  

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Edyta Brzuśkiewicz
(2017-11-08)
Udostępnił:
Brzuśkiewicz Edyta
(2008-10-26 09:15:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Brzuśkiewicz Edyta
(2023-05-30 14:34:36)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 273581